רישום לסדנאות


סדנת "כן דובים ולא יער" - נא לבחור את התאריך הרצוי

אזל במלאי

" כן דובים ולא יער" 15/2

"כן דובים ולא יער" 15/2 - 10:30בבוקר

35

" כן דובים ולא יער" 29/2

"כן דובים ולא יער" 29/2 - 10:30בבוקר

35

" כן דובים ולא יער" 14/3

"כן דובים ולא יער" 14/3 - 10:30בבוקר

35

" כן דובים ולא יער" 21/3

"כן דובים ולא יער" 21/3 - 10:30בבוקר

35

" כן דובים ולא יער" 4/4

"כן דובים ולא יער" 4/4 - 10:30בבוקר

35

" כן דובים ולא יער" 11/4

"כן דובים ולא יער" 11/4 - 10:30בבוקר

35

" כן דובים ולא יער" 12/4

"כן דובים ולא יער" 12/4 - 10:30בבוקר

35

סדנת תפירת דובי

סדנא לתפירת דובי

סדנא לתפירת דובי - כשעה וחצי כולל חומרים

180

סדנת ליבוד פיות

סדנת ליבוד דובים

סדנא לטווית צמר