רישום לסדנאות


סדנת תפירת דובי

סדנא לתפירת דובי

סדנא לתפירת דובי - כשעה וחצי כולל חומרים

180

סדנת ליבוד פיות

סדנת ליבוד דובים

סדנא לטווית צמר